Innovation for future ...
http://www.msv-systems.cz/

UniplasmaNaším cílem je unikátnost a jedinečnost řešení. Vyvinutá technologie atmosférického plasmového bariérového (DBD) výboje UNIPLASMA umožňuje modifikaci různých materiálů s možností kontinuálního zpracování ve výrobním procesu bez použití mokré chemické metody nebo vakuového zařízení za účelem zvýšení smáčivosti a povrchové energie. Modifikace povrchu materiálu pomocí objemového plasmového výboje funguje na čistě fyzikálním principu ovlivnění vlastností povrchu substrátu bez použití pracovního plynu nebo jiných chemických látek.

Novinky ve firmě

Unikátní zařízení UniPLASMA pro plasmové úpravy materiálů

Firma zavádí do výroby portfolio unikátních zařízení UniPLASMA, která jsou určena pro povrchové plasmové modifikace materiálů. Vyvinuté zařízení pracuje na principu nízkoteplotního DBD plasmového výboje za běžných podmínek. Výzkumu se účastnilo i několik studentů, kteří tím získali své první zkušenosti v oblasti vědy. Nízkoteplotní atmosférický plazmový výboj umožní modifikaci povrchu nejen plošných materiálů a textilií pro získání lepší smáčivosti a adheze pro účely tisku, lepení a využití v kompozitech, ale i modifikaci sypkých materiálů pro lepší rozpustnost v kapalinách.

Školka přímo v areálu firmy - MŠ U letiště!

V letošním roce jsme založili přímo v areálu firmy mateřskou školku akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Původním záměrem bylo nabídnout pracovníkům našeho mladého kolektivu možnost umístění dětí přímo do firemní školky. V současnosti je ale tato školka zapsána v rejstříku školských zařízení a může sloužit dětem z celého Liberce a okolí. Další zajímavé informace najdete na www.skolkahrou.cz.

Vývoj vícerádiusového CNC ohýbacího automatu

Firma MSV SYSTEMS CZ uspěla ve veřejné soutěži pro výzkum a vývoj Ministerstva průmyslu a obchodu v resortním programu TIP. Předmětem tohoto výzkumného projektu je vývoj a výroba CNC ohýbacího automatu pro ohýbání více rádiusů na trubce do průměru 12mm. Pří vývoji nového CNC zařízení stavíme na dlouholetých zkušenostech a výsledcích v oblasti výroby ohýbacích technologií.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
© www.globaloffice.cz, 2007