Innovation for future ...
http://www.msv-systems.cz/

Novinky ve firmě

Archiv

Unikátní zařízení UniPLASMA pro plasmové úpravy materiálů

Firma zavádí do výroby portfolio unikátních zařízení UniPLASMA, která jsou určena pro povrchové plasmové modifikace materiálů. Vyvinuté zařízení pracuje na principu nízkoteplotního DBD plasmového výboje za běžných podmínek. Výzkumu se účastnilo i několik studentů, kteří tím získali své první zkušenosti v oblasti vědy. Nízkoteplotní atmosférický plazmový výboj umožní modifikaci povrchu nejen plošných materiálů a textilií pro získání lepší smáčivosti a adheze pro účely tisku, lepení a využití v kompozitech, ale i modifikaci sypkých materiálů pro lepší rozpustnost v kapalinách. Vzhledem k vlastnostem výboje je možné modifikovat i materiály tepelně málo odolné. Mimo tyto aplikace nachází atmosférický plasmový výboj využití i v medicíně v oblasti sterilizace a hydrofilizace, v zemědělském výzkumu při ovlivňování klíčivosti semen metodou bez použití chemických látek nebo pro čištění plynů a kapalin energeticky bohatým výbojem.  Koncepce zařízení je modulární a díky průběžnému systému modifikace je možné rychle a efektivně modifikovat dostatečné množství vstupů i při sériové výrobě.

Školka přímo v areálu firmy - MŠ U letiště!

V letošním roce jsme založili přímo v areálu firmy mateřskou školku akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Původním záměrem bylo nabídnout pracovníkům našeho mladého kolektivu možnost umístění dětí přímo do firemní školky. V současnosti je ale tato školka zapsána v rejstříku školských zařízení a může sloužit dětem z celého Liberce a okolí. Další zajímavé informace najdete na www.skolkahrou.cz.Vývoj vícerádiusového CNC ohýbacího automatu

Firma MSV SYSTEMS CZ uspěla ve veřejné soutěži pro výzkum a vývoj Ministerstva průmyslu a obchodu v resortním programu TIP. Předmětem tohoto výzkumného projektu je vývoj a výroba CNC ohýbacího automatu pro ohýbání více rádiusů na trubce do průměru 12mm. Pří vývoji nového CNC zařízení stavíme na dlouholetých zkušenostech a výsledcích v oblasti výroby ohýbacích technologií.

První Technologické centrum v severních Čechách

V nové průmyslové zóně Liberec – Sever bylo tento měsíc otevřeno první Technologické centrum a centrum strategických služeb v severních Čechách. Investor, česká firma MSV SYSTEMS CZ vybudovala na ploše 2,500 m2 vývojové a výzkumné centrum se zaměřením na průmyslovou automatizaci a technologie pro tváření trubek rozvodů plynných a kapalných médií v automobilovém průmyslu.

V moderním prostředí nového centra již teď úspěšně pracují vývojoví konstruktéři na technologiích pro světový průmysl. Technologické centrum spolupracuje na projektech s předními světovými firmami jako je ABB, Cooper Standard Automotive, TI Automotive, Denso, Danone, či Nestle.

Podle slov Mgr. Davida Tichého, ředitele Technologického centra, bude investor postupně doplňovat stávající kapacity o nové vývojové pracovníky, strojírenské techniky, nástrojaře a střední management z oboru strojírenství: “Zájem máme nejen o zkušené pracovníky s praxí, ale naše dveře jsou otevřené i pro absolventy s dobrými předpoklady a motivací. Máme velké ambice, potřebujeme kvalitní a dynamický tým.”EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
© www.globaloffice.cz, 2007