Innovation for future ...
http://www.msv-systems.cz/

Technologické centrum

otevřené projekty

UniplasmaNaším cílem je unikátnost a jedinečnost řešení. Vyvinutá technologie atmosférického plasmového bariérového (DBD) výboje UNIPLASMA umožňuje modifikaci různých materiálů s možností kontinuálního zpracování ve výrobním procesu bez použití mokré chemické metody nebo vakuového zařízení za účelem zvýšení smáčivosti a povrchové energie. Modifikace povrchu materiálu pomocí objemového plasmového výboje funguje na čistě fyzikálním principu ovlivnění vlastností povrchu substrátu bez použití pracovního plynu nebo jiných chemických látek.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
© www.globaloffice.cz, 2007